Samen hulp organiseren

Eindeloos rondbellen of berichten sturen in een groepsapp kost tijd. Wanneer je samen met anderen zorgt voor oma, dan wil je dat goed afstemmen. Of als je met vrienden de buurman helpt met het onderhoud van de tuin. Via een hulpnetwerk op wehelpen.nl is dat goed te organiseren. Wehelpen.nl is de online marktplaats om hulp te bieden, vragen en organiseren. Via een account kan een netwerk gemaakt worden met andere personen.

 

Gaat een vriend verhuizen of moet een buurvrouw met regelmaat naar het ziekenhuis gebracht worden? Via het hulpnetwerk plan je de activiteiten in een gedeelde online agenda. Ook wanneer je samen met anderen voor je ouders zorgt, kun je een hulpnetwerk aanmaken. Via het logboek deel je de ontwikkelingen van dag tot dag. Deze manier van samenwerken maakt een ander helpen makkelijker.

 

Het doel van een hulpnetwerk is om eenvoudig met familie, vrienden en kennissen de hulp voor een ander met elkaar af te stemmen. Met een eigen account op wehelpen.nl kun je een besloten netwerk aanmaken en personen uitnodigen die willen meehelpen.

 

Het hulpnetwerk biedt voor alle hulpbieders:

  • Een gedeelde online agenda met een overzicht van alle activiteiten

  • Een logboek voor aantekeningen om met elkaar te delen

  • Documenten opslag voor belangrijke brieven en informatie

  • Een overzicht van alle personen in het hulpnetwerk

                    

“Al die mensen die ons wilden helpen: zo warm!”
Baukje heeft een hulpnetwerk opgezet toen haar man Thomas ernstig ziek werd “Ik had geen keuze. Ik kon, mocht en wilde niet zelf omvallen. Hulp vragen is niet gemakkelijk, maar dankzij de vele mensen die ons wilden helpen, zijn we deze periode doorgekomen. Goede vrienden, mensen die ik niet zo goed kende, vrienden die ik al jaren niet had gezien, iedereen. Het deed ons zo goed!’

Heeft u vragen over het starten van een hulpnetwerk of over wehelpen.nl? Stel uw vraag  via mail:  rhedensedorpen@wehelpen.nl

 

{##}