De afgelopen vier jaar heeft de gemeente Rheden zich ingespannen om het platform wehelpen.nl te activeren bij alle inwoners van de gemeente. En met succes! Dit heeft geleid tot mooie verbindingen tussen mensen via het platform. Na vier jaar is de klus van aanjaging van het platform geklaard en zal de Rhedense website per 1 januari 2020 opgaan in de landelijke WeHelpen-website.

Wat betekent dit voor jouw WeHelpen account

Er verandert niets aan jouw account op het platform: je kunt het gewoon blijven gebruiken zoals je gewend bent. Wel zal de informatie over Radar Uitvoering Oost van de website verdwijnen. Daarvoor in de plaats worden de contactgegevens van de landelijke servicedesk vermeld. Voor informatie en ondersteuning bij het gebruik van wehelpen.nl/rheden kun je voortaan terecht bij  servicedesk@wehelpen.nl

Tenslotte

Wij willen je hartelijk danken voor de betrokkenheid bij wehelpen in de afgelopen vier jaar. En hopen dat je, al dan niet gebruik makend van wehelpen.nl/rheden, je blijft inzetten voor je dorpsgenoten.

Vriendelijke groet,

Gemeente Rheden
Radar Uitvoering Oost
WeHelpen Rhedense Dorpen