In het netwerk WeHelpen Rhedense Dorpen werken de volgende organisaties samen om WeHelpen bekend te maken bij alle inwoners:

Radar Uitvoering Oost

Radar Uitvoering Oost

Onze diensten in het welzijnswerk in de gemeente Rheden zijn heel divers. Een centraal uitgangspunt is dat de mensen waar het om gaat altijd nauw betrokken zijn. Of het nou om jongeren, gezinnen of oudere bewoners gaat. Ook werken we graag samen met de bestaande netwerken en partners die al in een wijk actief zijn. WeHelpen.nl/rheden is voor inwoners en organisaties in de Rhedense dorpen een mooi gezamenlijk hulpmiddel wat we graag ondersteunen.

Bekijk de website

De bibliotheek Veluwezoom

Bibliotheek Veluwezoom

Voor alle inwoners biedt de Bibliotheek mogelijkheden om te leren, lezen en te informeren. Dat kan op papier, digitaal en via ontmoetingen en cursussen of trainingen. De Bibliotheek Veluwezoom werkt hierbij veel samen met allerlei organisaties in de gemeente en de dorpen. Zo kan goed ingespeeld worden op de behoefte van de inwoners. Bij de Bibiotheek kun je geholpen worden met het leren omgaan met www.wehelpen.nl/rheden . Het is een mooie kans om zelf online, via internet, hulp te bieden en te vragen. De bibliotheek kan ook de neutrale plek zijn voor de eerste ontmoeting tussen hulpaanbieder en hulpvrager.

Bekijk de website

MVT

MVT - mantelzorg en vrijwillige thuishulp rheden en rozendaal

Het MVT geeft o.a. informatie en advies aan inwoners over regelingen en mogelijkheden voor hulp en financiële tegemoetkomingen voor mantelzorgers. Bij veel mensen zijn die regelingen amper bekend. We verwijzen zo nodig door en gaan samen met u of voor u op zoek praktische hulp door vrijwilligers, afgestemd op uw situatie en vraag. wehelpen.nl/rheden is voor mantelzorgers en vrijwilligers een mogelijkheid om makkelijker de eigen regie over het dagelijks leven te houden.

Bekijk de website

Gemeente Rheden

Gemeente Rheden

In de huidige tijd komen er steeds meer mogelijkheden om ook via internet je dagelijkse zaken te regelen. Soms zie je door de bomen het bos niet meer. Daarom ondersteunt de gemeente Rheden voor alle inwoners in de Rhedense dorpen WeHelpen.nl/rheden als de plek op internet voor gratis en vrijwillige hulp aan elkaar. WeHelpen is daarmee onderdeel van de mogelijkheden die inwoners van Rheden hebben om zo goed en zo lang mogelijk zelf de baas te zijn over hoe je je eigen leven inricht. De kracht van elkaar in de dorpen en wijken kan daardoor versterkt worden.

Bekijk de website

Gemeente Rheden

Siza

Siza biedt ondersteuning en zorg aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en aan mensen met autisme of niet aangeboren hersenletsel in Gelderland en Tilburg.
Bij Siza denken we in mogelijkheden. Wij ondersteunen de cliënt bij het organiseren van zijn of haar leven, zodat de cliënt zo zelfstandig mogelijk kan wonen en mee kan doen in de samenleving

Radar Uitvoering Oost

Stichting Stoer

STOER staat voor ‘Senioren Teams Ondersteunen Elkaar in Rheden & Rozendaal. De ervaren vrijwilligers van STOER bieden andere senioren in beide gemeenten hulp, ondersteuning en advies om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. STOER ondersteunt WeHelpen Rhedense Dorpen omdat hierdoor onderlinge hulp eenvoudiger kan worden. Ook dat kan helpen langer zelfstandig te blijven wonen.

Bekijk de website

Radar Uitvoering Oost

Innoforte

Innoforte biedt wonen, zorg en services aan de oudere inwoners van Velp, Rozendaal en directe omgeving. Erbij horen, deel van de gemeenschap zijn, zinvol bezig zijn, dragen enorm bij aan het levensgeluk van onze cliënten. WeHelpen biedt hen, en ons als organisatie een moderne manier om hier vorm aan te geven: door het aanbieden van hulp en talent, het vragen om hulp en het online organiseren van het eigen hulpnetwerk.

Bekijk de website

Radar Uitvoering Oost

Attent

Attent Zorg en Behandeling levert diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg aan vooral ouderen in de brede regio van Doesburg, Dieren, Rheden, Velp, Arnhem en Overbetuwe. WeHelpen is voor onze cliënten en onze organisatie een moderne mogelijkheid om hulp aan te bieden, te vragen en hulpnetwerken ook online te organiseren.

Bekijk de website